Podsumowanie Bałtyckiej Odysei

Odyseja Bałtycka 9 – Brandaudit

Jesień w dobrym stylu. Zaczynamy finalne odliczanie do Fashion Market Square!

Fashion Market Square!

Odyseja Bałtycka – VI etap – zbieramy śmieci!

WPR – Zrównoważone Rolnictwo – 16.06.

WPR – Dobrostan zwierząt i zdrowie ludzi – 9.06.

WPR – Klimat i Środowisko – 2.06.

WPR – Agroekologia – 26.05.

Biogazownia Przybroda