Podsumowanie Bałtyckiej Odysei

Jesień w dobrym stylu. Zaczynamy finalne odliczanie do Fashion Market Square!

Fashion Market Square!

Co wyrosło z Akcji Sadzenia

Odyseja Bałtycka – II etap

I etap Akcji Sadzenia ZA NAMI!

Cicular Economy Package – Visegrad Fund

Impreza charytatywna

Wizyta/szkolenie w Stena Recycling

Berlin field trip