WPR – Zrównoważone Rolnictwo – 16.06.

WPR – Dobrostan zwierząt i zdrowie ludzi – 9.06.

WPR – Agroekologia – 26.05.

Świat w obliczu kryzysu wodnego