Fundacja Pro-Terra
Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju

”Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie, jest w stanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.”

Jesteśmy aktywną organizacją non-profit założoną już 10 lat temu, której celem jest edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska i zagadnień powiązanych. Fundacja posiada formę prawną, historię działalności i zdefiniowaną strukturę organizacyjną. Zajmujemy się:

Równocześnie nasze działania skupiają się na propagowaniu świadomości proekologicznej oraz zasad zdrowego życia będącego antytezą współczesnego modelu istniejącego w społeczeństwie.

Nasz zespół

Hanna Marliere – Prezes Fundacji Pro Terra

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od 15 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, prelegentka branżowa, doradca środowiskowy oraz koordynator projektów dla podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji w zakresie transformacji w kierunku GOZ .

Weronika Szymańska – Specjalista ds. projektów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie kreatywne spec. Zarządzanie projektami innowacyjnymi na Collegium da Vinci w Poznaniu, studentka 3 roku Ochrony środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Asystentka Zarządu w firmie zajmującej się doradztwem środowiskowym. Wspiera Fundację Pro Terra przy obsłudze strony internetowej, prowadzeniu social mediów, ale również wszelkiego rodzaju akcjach i projektach organizowanych przez fundację. Interesuje się psychologią, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR – Corporate Social Responsibility) oraz ekologią.