Fundacja Pro-Terra
Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju

”Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany codziennie, jest w stanie zahamować degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.”

Jesteśmy aktywną organizacją non-profit założoną już 10 lat temu, której celem jest edukacja ekologiczna, promowanie zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska i zagadnień powiązanych. Fundacja posiada formę prawną, historię działalności i zdefiniowaną strukturę organizacyjną. Zajmujemy się:

Równocześnie nasze działania skupiają się na propagowaniu świadomości proekologicznej oraz zasad zdrowego życia będącego antytezą współczesnego modelu istniejącego w społeczeństwie.

Nasz zespół

Hanna Marliere – Prezes Fundacji Pro Terra

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Od 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, prelegentka branżowa, doradca środowiskowy oraz kordynator projektów dla podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji w zakresie transformacji w kierunku GOZ .

Natalia Muszyńska – Specjalista ds. projektów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju

Absolwentka kierunku Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego na poznańskim UAM, były członek projektów międzynarodowych m.in. w ramach London Wildlife Trust, Community by Design (anaerobic digestion and bio-methane production on micro-scale), czy galicyjskiej grupy Friends of the Earth (composting programme). W Fundacji jest odpowiedzialna za kierowanie projektami związanymi z dofinansowaniami /środkami krajowymi i unijnymi dot.gospodarki odpadami, sporządzaniem dokumentacji środowiskowych (raporty OOŚ, wnioski o wydanie pozwoleń środowiskowych itp.), koordynacją współpracy w ramach projektów lokalnych związanych z zachowaniem/przywróceniem walorów przyrodniczych. Prywatnie pasjoNatka: kompostowania, technologii budowania przyjaznych środowisku (eco-building) i zrównoważonego życia na wsi; w trakcie tworzenia własnego permakulturowego siedliska.

Weronika Szymańska – Specjalista ds. projektów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju

Studentka 2 roku Zarządzania kreatywnego na Collegium da Vinci w Poznaniu, 1 roku Ochrony środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Asystentka Zarządu w firmie zajmującej się doradztwem środowiskowym. Wspiera Fundację Pro Terra przy obsłudze strony internetowej, prowadzeniu social mediów, ale również wszelkiego rodzaju akcjach i projektach organizowanych przez fundację. Interesuje się psychologią, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR – Corporate Social Responsibility) oraz ekologią. Jest najmłodszym członkiem zespołu Fundacji.