Dostęp do realnych narzędzi do wdrożenia kształtujących
proekologiczne rozwiązania
Audyt realizowany przez Fundację Pro terra pod kątem standardów „zielonego biura”; m.in. oszczędzania energii, wytwarzania odpadów i zielonych zamówień publicznych wraz z rekomendacjami
Zielona linia wsparcia: dostępny w godzinach od 8 do 18 telefon merytorycznego wsparcia w kwestiach prawnych, regulacyjnych, projektowych itp. związanych z ochroną środowiska – http://zielonycertyfikat.com/zielona-linia/
Rozpoznawalność podmiotu jako nowoczesnej jednostki działającej w oparciu o międzynarodowe standardy oparte na transparentności, zaufaniu i etycznym podejściu do partnerów biznesowych, klientów oraz pracowników
Ograniczenie kosztów podmiotu dzięki racjonalnemu wykorzystaniu zasobów
Wsparcie w kształtowaniu i realizacji ekologicznych celów i zadań
Dostęp do aktualnych informacji z zakresu finansowania inwestycji oraz ograniczania kosztów funkcjonowania przedsięwzięć, newsletter
20% zniżki na udział w realizowanych przez Fundację Pro terra szkoleniach, konferencjach i spotkaniach dotyczących ekologii