Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej  zwanym RODO art. 6 pkt. 1 b.; ustawy z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych; ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą przy ul. Engeströma 24/5; 61 – 571 Poznań, reprezentowana przez Prezes Fundacji – Hannę Marliere. Mogą się z nim Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość pod adres: hm@gmgroup.biz.

Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być podmioty wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w przypadkach awaryjnych, jeśli będzie to niezbędne w celach usunięcia awarii, wgląd do systemu w którym przetwarzane są Państwa dane może mieć przedstawiciel podmiotu z którymi Administrator podpisał porozumienie o świadczeniu pomocy serwisowej.

Podane  dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o przysługujących mi prawach:

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.
  2. Posiadam prawo dostępu do podanych danych oraz otrzymania ich kopii.
  3. Posiadam prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych.
  4. Posiadam prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 
  5. Posiadam prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  6. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.
  7. Podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/clients/proter...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /clients/proterra/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35