Odyseja Bałtycka – VI etap – zbieramy śmieci!

Odyseja Bałtycka!