Zrównoważone małoskalowe  rolnictwo i nowa generacja młodych rolników

Parlament europejski ma wpływ na rozwój i przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.
Dzisiejszy temat – Zrównoważone rolnictwo!

Stop likwidacji i upadkowi małoskalowych gospodarstw rolnych!

Stop bezzasadnym płatnościom od hektara ziemi.
Stop wykluczeniu małych rolników: 80% płatności rolnych w UE trafia do 20% gospodarstw, tych największych!

Żądamy:
– zagwarantowania godnych wynagrodzeń dla rolników i pracowników gospodarstw,
– godnych warunków pracy dla produkujących żywność,
– zapewnienia środków i wsparcia gospodarstw rolnych w przejściu z tradycyjnych na metody zrównoważone i agroekologię,
– zapewnienia że budżet na rolnictwo w Europie wspiera małoskalowe gospodarstwa i młodych rolników chcących podjąć się uprawy żywności.

Żądamy wsparcia transformacji agroekologicznej i rolnictwa ekologicznego!

Link do oryginalnego źródła kampanii: tutaj (w j.angl.)

Absolwentka kierunku Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego na poznańskim UAM,  podążająca za swoimi pasjami, sukcesywnie realizując marzenia. Od zakończenia studiów coraz bardziej oddana filozofii godnego, świadomego życia, dbałości o środowisko naturalne, walce z marnotrawstwem zarówno żywności, czasu jak i energii. 

# # # # # #

16 czerwca 2020