Parlament Europejski zmienia Wspólną Politykę Rolną: STOP wspieraniu intensywnej hodowli zwierząt, TAK dla wsparcia transformacji rolnictwa w kierunku diety roślinnej!

https://www.youtube.com/watch?v=Sp4jGqiax6Y

Żądamy:

Link do oryginalnego źródła kampanii: tutaj (w j.angl.)

Absolwentka kierunku Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego na poznańskim UAM,  podążająca za swoimi pasjami, sukcesywnie realizując marzenia. Od zakończenia studiów coraz bardziej oddana filozofii godnego, świadomego życia, dbałości o środowisko naturalne, walce z marnotrawstwem zarówno żywności, czasu jak i energii. 

# # # # # #

9 czerwca 2020