Więcej o V Forum Ekologicznym można przeczytać tutaj.
Strona internetowa: http://circularweek.org/