Parlament UE zmienia przyszłość WPR: kryzysy takie jak epidemia COVID19 pokazują, że potrzebujemy bardziej odpornych i lokalnych systemów żywieniowych w kierunku dostępnej i zdrowej żywności!

Zgadzasz się? Udostępnij ten post. Więcej na fb.

Czego żądamy?
1) Zapewnienia odpornych na zmiany i wytrzymałych systemów żywnościowych;
2) Krótkich łańcuchów dostaw #jedzlokalnie
3) Gwarancji zdrowego i smacznego jedzenia dla wszystkich.

Wspierajmy wspólnie przejście na praktyki i uprawy agroekologiczne i rolnictwo ekologiczne!

Absolwentka kierunku Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego na poznańskim UAM,  podążająca za swoimi pasjami, sukcesywnie realizując marzenia. Od zakończenia studiów coraz bardziej oddana filozofii godnego, świadomego życia, dbałości o środowisko naturalne, walce z marnotrawstwem zarówno żywności, czasu jak i energii. 

# # # # # # # #

25 maja 2020