Specjalnie dla beneficjentów programu przygotowaliśmy ofertę merytorycznego wsparcia w kwestiach związanych z ochroną środdowiska. Posiadaczom GREEN CERTIFICATE proponujemy:

Dostęp do wiedzy ponad 50 specjalistów: 

W ramach Zielonej linii umożliwiamy uzyskanie nieodpłatnej porady w zakresie bieżących postępowań i aktualnej problematyki środowiskowej w Państwa instytucji.