GREEN CERTIFICATE
to prestiżowy znak promocyjny przyznawany podmiotom, którym działania na rzecz ochrony środowiska nie są obojętne.

O posiadanie GREEN CERTIFICATE mogą ubiegać się instytucje (przedsiębiorstwa, gminy, powiaty, instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia pracodawców, zarejestrowane i działające na terenie Unii Europejskiej), dla których ważne są wartości zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, ograniczanie zużycia energii oraz zmniejszanie produkcji odpadów. Certyfikat stanowi zachętę do ciągłego, kompleksowego tworzenia i wdrażania proekologicznych rozwiązań i działań.

GREEN CERTIFICATE to okazja do kreowania proekologicznego wizerunku instytucji, spójnego z jej strategią rozwoju.

Wyłącznym administratorem oraz właścicielem znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE jest Fundacja Pro terra.

Certyfikat jest przyznawany na dany rok kalendarzowy i może być przedłużony. Używanie znaku promocyjnego GREEN CERTIFICATE jest odpłatne, na zasadzie nabycia prawa do użytkowania i składa się z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty bieżącej, która jest uzależniona od wielkości podmiotu.

Administratorem programu Certyfikat Fundacji Pro terra
GREEN CERTIFICATE jest Fundacja Pro terra.